Ca urmare a decretului 837/30 septembrie 1960, pe Calea Unirii din Craiova, aproape de Parcul Nicolae Romanescu, avea să răsară, printre case şi blocuri, un nou lăcaş de educaţie şi cultură, Şcoala Generală Nr. 18 "Sfântul Dumitru". În anii care s-au scurs de la înfiinţare şi până în prezent, ea s-a afirmat din ce în ce mai puternic ca unitate şcolară modernă, cu o bună bază didactico-materială, cu rezultate remarcabile, care au situat-o constant între şcolile de frunte ale oraşului şi judeţului.
   Şcoala "Sfântul Dumitru" are privilegiul de a beneficia de un colectiv didactic de excepţie, cu preocupări deosebite în formarea generaţiilor de elevi la standardele cerute de societate.
   Prin programele şi proiectele care se derulează se urmăreşte compatibilizarea învăţământului românesc cu cel european şi mai ales promovarea valorilor şi culturii noastre pe fondul cunoaşterii şi acceptării diversităţii.
   Calitatea actului didactic, concretizată în rezultatele obţinute de elevii noştri an de an la examene şi concursuri au făcut să crească încrederea părinţilor în acţiunile noastre să sporească cererea pentru serviciile educaţionale oferite.
   Cu toate că nu este o zonă rezidenţială, cu toate că mulţi dintre elevi întâmpină privaţiuni materiale, aici au învăţat şi învaţă copii cu un nivel superior de pregătire, care se dovedesc competitivi la concursurile pe discipline organizate la nivel municipal, judeţean sau chiar naţional.
   Ceea ce constituie specificul unităţii noastre a fost statutul de şcoală - pilot pentru limba franceză, predată în regim intensiv, activităţile cadrelor didactice şi ale elevilor fiind încununate de succesele obţinute. Astfel, în ultimii ani, Şcoala Generală Nr. 18 "Sf. Dumitru" a primit, în cadrul Zilelor Francofoniei, premiul cea mai corectă franceză vorbită: "Le meilleur français", precum şi numeroase alte premii.
Contact

News

 • Events

Google
www www.edu.ro
School Staff

 • School Manager:
  Teacher Mihaela Alina Ciucă
  Deputy Director:
  Teacher Gheorghe Pirva
 • Program Coordinator for Education:
  Teacher Elena Mihalcea