Oferta şcolară

Instituţia noastră asigură şcolarizarea tuturor copiilor din circumscripţia arondată şi nu numai, pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a, în vederea susţinerii testelor naţionale, cultivarea şi dezvoltarea predispoziţiilor native ale elevilor, pentru obţinerea unor rezultate deosebite, creşterea încrederii şi implicării părinţilor în activitatea desfăşurată, prin comunicarea permanentă şcoală - familie, atât privind capacităţile copiilor, cât şi rezultatele obţinute, stimularea dorinţei de autodepăşire.
Asigurăm:

 • Accesul la educaţie pentru toţi elevii, în egală măsură
 • Pregătirea suplimentară pentru examenele finale, astfel încât absolvenţii ciclului gimnazial să se poată înscrie cu succes la cursurile liceale şi profesionale;
 • Oferta de discipline opţionale, cât mai variată şi mai atractivă pentru toţi elevii;
 • Orientare şcolară şi profesională, în colaborare cu specialişti I.S.J. şi C.J.A.P. Dolj;
 • Posibilitatea participării la activităţi extracurriculare atât în cadrul şcolii, cât şi în cadrul altor instituţii de cultură din localitate.
Concursuri şcolare la care am obţinut rezultate deosebite:
 • Concursurile de creaţie literară "Marin Sorescu" şi "Natura în literatură";
 • Concursul de limbă şi literatură română "Mihai Eminescu";
 • Concursul de educaţie şi cultură civică "Democraţie şi solidaritate";
 • Concursul de interpretare în limba franceză "Fête de la francophonie";
 • Concursul de matematică "Micul Arhimede";
 • Concursul de matematică "Gheorghe Dumitrescu";
 • Concursul "Sfera";
 • Concursul de interpretare dramatică pentru I-IV "Zâmbete sub soare";
 • Concursul "Sanitarii pricepuţi";
 • Competiţii sportive - cupa interşcoli la fotbal, dans aerobic.
Facilităţi:
 • Desfăşurarea permanentă a numeroase activităţi extracurriculare atractive: spectacole, excursii, întâlniri cu specialişti din diverse domenii;
 • Învăţarea în regim intensiv a limbii franceze, dar şi studierea limbii engleze;
 • Promovarea valorilor tradiţionale prin acţiuni de colaborare cu şcoli din Italia, Franţa, Spania, Germania, Irlanda.
Oferta de formare
 • Studiul limbilor de circulaţie, începând cu clasa I;
 • Învaţare, utilizare PC şi navigare Internet;
 • Activităţi de informare privind U.E., rolul ei, structura, instituţii, activitate;
 • Introducere discipline opţionale: cetăţenie europeană drepturi, libertăţi; valori, principii, practici europene
 • Dezvoltare parteneriate;
 • Activităţi educative, şcolare şi extraşcolare.

În anul şcolar 2015-2016, au fost şcolarizaţi 839 elevi, 476 la ciclul primar şi 363 la ciclul gimnazial, repartizaţi dupa cum urmează:

 • Clasa pregatitoare - 3 clase - 94
 • Clasa I - 4 clase - 119
 • Clasa a II-a - 3 clase - 92
 • Clasa a III-a - 3 clase - 80
 • Clasa a IV-a - 3 clase - 91
 • Clasa a V-a - 3 clase - 91
 • Clasa a VI-a - 4 clase - 100
 • Clasa a VII-a - 3 clase - 76
 • Clasa a VIII-a - 4 clase - 96


În anul şcolar 2016-2017, sunt şcolarizaţi 842 elevi, 487 la ciclul primar şi 355 la ciclul gimnazial, repartizaţi dupa cum urmează:

 • Clasa pregatitoare - 3 clase - 101
 • Clasa I - 3 clase - 95
 • Clasa a II-a - 4 clase - 119
 • Clasa a III-a - 3 clase - 94
 • Clasa a IV-a - 3 clase - 78
 • Clasa a V-a - 4 clase - 99
 • Clasa a VI-a - 3 clase - 90
 • Clasa a VII-a - 4 clase - 92
 • Clasa a VIII-a - 3 clase - 74


OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018
Salt la titluContact

Noutăţi

 • Evenimente

Google
www www.edu.ro


Conducerea şcolii