Istoric

Şcoala fiinţează din anul 1960. În anul 1998 primeşte numele „Sfântul Dumitru” iar din 2001 dobândeşte statutul de şcoală reprezentativă. În anul 2005 devine unitate cu personalitate juridică.

Google
www www.edu.ro