Dezvoltare instituţională

Debutând ca o unitate modestă, de-a lungul timpului, Şcoala Gimnazială „Sfântul Dumitru”, s-a impus prin performanţele obţinute de elevii conduşi cu competenţă de către cadrele didactice ale şcolii.
Cu toate că nu este o zonă rezidenţială, cu toate că mulţi dintre elevi întâmpină privaţiuni materiale, aici au învăţat şi învaţă copii cu un nivel superior de pregătire, care se dovedesc competitivi la concursurile pe discipline organizate la nivel municipal, judeţean sau chiar naţional.
   Ceea ce constituie specificul unităţii noastre a fost statutul de şcoală - pilot pentru limba franceză, predată în regim intensiv, activităţile cadrelor didactice şi ale elevilor fiind încununate de succesele obţinute.
   Astfel, în ultimii ani, Şcoala Gimnazială „Sfântul Dumitru” a primit, în cadrul Zilelor Francofoniei, premiul cea mai corectă franceză vorbită: „Le meilleur français”, precum şi numeroase alte premii.
   Majoritatea absolvenţilor şcolii noastre şi-au completat studiile superioare în ţară sau în străinătate şi s-au afirmat ca personalităţi de marcă în viaţa comunităţii. În plus, cadrele didactice sunt extrem de interesate în ceea ce priveşte procesul de formare continuă şi de perfecţionare, participând la cursuri de instruire, organizate de către instituţiile de profil sau înscriindu-se la forme postuniversitare de învăţământ: studii aprofundate, masterat, doctorat.
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALASalt la titluConducerea şcolii