COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII


VIZIUNEA


     Motto: “Scopul esenţial al educaţiei este de a da individului mai multă viaţă, de a-i comunica mai multă forţă creatoare” (Sanderson)

     Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene într-un parteneriat deschis cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor educaţionali.

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE


     Şcoala Gimnazială “SF. Dumitru” Craiova îşi asumă misiunea de a cultiva copiilor entuziasmul de a învăţa, libertatea de exprimare şi mişcare, spiritul de iniţiativă şi competiţie, dorinţa de afirmare, curiozitatea academică şi principialitatea. Prin activitatea pe care o desfăşurăm, şcoala îmbrăţişează diversitatea şi multiculturalitatea, serveşte şi promovează comunitatea locală, respectă partenerii sociali şi perpetuează, prin educaţie, valori ca toleranţa, respectul, aplecarea spre nevoile semenilor.
     Şcoala Gimnazială “SF. Dumitru” Craiova promovează atât la învăţământul primar cât şi la învăţământul gimnazial cultura dezvoltării personale, fizice şi morale, cultura atitudinii proactive şi participative, cultura integrării în diversitate, a egalităţii şanselor şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii.

     Misiunea Şcolii Gimnaziale “Sfântul Dumitru“ este aceea de a fi deschisă pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie şi sex pentru a se simţi competenti în a deţine şi utiliza informaţia, deschisi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat pentru educaţia estetică şi de cultură generală a copiilor.
     Misiunea şcolii noastre derivă totodată şi din nevoile de educaţie identificate prin prisma integrării europene a României.

ŢINTELE STRATEGICE


     Din misiunea asumată de şcoală, derivă domeniile pe care le consider prioritare pentru perioada 2016-2020:

T1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii, prin centrare pe sarcină, pe performanţele şi competenţele cadrelor didactice, pe relaţiile umane, pe motivaţia şi implicarea cadrelor didactice în luarea deciziilor.

T2.Promovarea unei oferte educaţionale centrată pe nevoile şi interesele educabililor, ale comunităţii;

T3. Dezvoltarea parteneriatului şcoală - familie - comunitate locală prin organizarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare comune, în vederea formării personalităţii copiilor şi integrării acestora în viaţa comunităţii;

T4. Accesul egal şi sporit pentru elevi la o educaţia de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar.DEVIZA ŞCOLII

“ Oricât de mult costă ştiinţa, costurile sunt incomparabil mai mici decât neştiinţa. ”

Grigore Moisil

ATESTAT ARACIP

DOCUMENTE CEAC AN SCOLAR 2020-2021OFERTA CURSURI OPTIONALE AN SCOLAR 2021-2022

REGULAMENTULDE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI 2020-2021

PLANUL DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI OFERITE 2020-2021

COMISIA DE ASIGURARE A CALITATII AN SCOLAR 2020-2021

DOCUMENTE CEAC AN SCOLAR 2019-2020COMISIA DE ASIGURARE A CALITATII AN SCOLAR 2019-2020

PLANUL DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI OFERITE 2019-2020

PLANUL OPERATIONAL CEAC 2019-2020

REGULAMENTULDE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI 2019-2020

STRATEGIE DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2019-2020

DOCUMENTE CEAC AN SCOLAR 2018-2019COMISIA DE ASIGURARE A CALITATII AN SCOLAR 2018-2019

PLANUL DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI OFERITE 2018-2019

PLANUL OPERATIONAL CEAC 2018-2019

REGULAMENTULDE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI 2018-2019

STRATEGIE DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2018-2019

DOCUMENTE CEAC AN SCOLAR 2017-2018COMISIA DE ASIGURARE A CALITATII AN SCOLAR 2017-2018

PLANUL DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI OFERITE 2017-2018

PLANUL OPERATIONAL CEAC 2017-2018

REGULAMENTULDE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI 2017-2018

STRATEGIE DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2017-2018

DOCUMENTE CEAC AN SCOLAR 2016-2017PLAN OPERATIOANL COMISIE CEAC AN SCOLAR 2016-2017


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CEAC AN SCOLAR 2016-2017


STRATEGIA DE EVALUARE INTERNA A CALITATII AN SCOLAR 2016-2017DOCUMENTE CEAC AN SCOLAR 2015-2016

COMISIA DE ASIGURARE A CALITATII AN SCOLAR 2015-2016


PLAN MANAGERIAL AN SCOLAR 2015-2016


PLAN OPERATIOANL COMISIE CEAC AN SCOLAR 2015-2016


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CEAC AN SCOLAR 2015-2016


STRATEGIA DE EVALUARE INTERNA A CALITATII AN SCOLAR 2015-2016


Salt la titluConducerea şcolii