Biblioteca


     Spaţiul aferent bibliotecii Şcolii Gimnaziale “Sf. Dumitru” este modernizat. Biblioteca este dotată cu mobilier nou, modern şi ergonomic în vederea eficientizării activităţii în cadrul bibliotecii. în prezent biblioteca cuprinde 9306 volume de carte, manuale şcolare din recuperări, toate fiind în stare bună, inventariate corespunzător. Biblioteca este dotată cu un calculator şi este în derulare procesul de informatizare, o imprimantă, conexiune la Internet.
    Graficul activităţii bibliotecii a cuprins activităţi specifice pentru antrenarea elevilor la lectură, pregătire elevilor pentru olimpiade şi examene prin asigurarea fondului de carte, de asemenea programe artistice şi medalioane literar-artistice şi muzicale organizate de profesori, învăţători şi bibliotecarul şcolii, dezbateri. în cadrul bibliotecii există dicţionare, albume, cărţi de beletristică, ş.a. conform solicitărilor cadrelor didactice de specialitate.
    Cadrele didactice au donat bibliotecii cărţi de beletristică şi auxiliare didactice pentru completarea fondului de carte.

PLANUL MANAGERIAL AL BIBLIOTECII SCOLARE


REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL BIBLIOTECII SCOLARE

     


Salt la titlu