O ASOCIAŢIE A CELOR MARI PENTRU CEI MICI

De câte ori nu ne-am întrebat, părinţi, profesori sau elevi, în egală măsură, cum s-ar putea susţine, moderniza şi eficientiza învăţământul, în interesul copiilor din sistemul preuniversitar, dar, mai ales, al celor din şcoala noastră? De câte ori nu ne-am dorit să atragem şi să utilizăm surse de finanţare extrabugetare, fonduri pentru întreţinerea bazei materiale a şcolii, dar şi pentru stimularea elevilor capabili de performanţă?
     Ei, bine, noi am găsit soluţia! La iniţiativa echipei manageriale din 2010 a şcolii "Sf. Dumitru" din Craiova, cu sprijinul unei părţi însemnate a profesorilor şi a părinţilor unităţii de învăţământ de la acea vreme, a fost creată Asociaţia Părinţilor şi Cadrelor Didactice “ 18 Orizonturi - Şcoala Sf. Dumitru” , organizaţie nonguvernamentală, non-profit, apolitică, independentă de orice alte instituţii, fără scop patrimonial.
     Printre numeroasele obiective propuse am putea aminti: formarea unei identităţi proprii a şcolii şi promovarea imaginii acesteia, dezvoltarea relaţiilor şcoală-comunitate, crearea unui parteneriat autentic părinţi-cadre didactice, implicarea în activităţile de îmbunătăţire şi de întreţinere a bazei materiale a şcolii, instituirea şi acordarea de premii şi diplome sau dotarea şcolii cu aparatură electronică şi publicaţii de specialitate, sprijinirea unor activităţi extraşcolare sau extracurriculare cu caracter social, cultural sau sportiv.
     Pe lista de realizări de până acum, trebuie să menţionăm susţinerea proiectelor de dezvoltare şi ameliorare şcolară, atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru şcoală, din cotizaţii, donaţii sau sponsorizări, promovarea imaginii şcolii în mass-media şi în comunitatea locală, stimularea copiilor şi a cadrelor didactice cu performanţe deosebite la diferite olimpiade şi concursuri, mobilizarea comunităţii locale în suportul material şi logistic al şcolii Gimnaziale "Sf. Dumitru" din Craiova.
     Concret, ce rezultate am putea aminti? Din fondurile asociaţiei au fost cumpărate cărţi şi materiale multimedia pentru câştigătorii unor concursuri organizate de biblioteca şcolii, dar şi pentru sporirea bazei materiale a acesteia, au fost oferite premii unor cadre didactice pensionare, pentru întreaga activitate depusă în slujba învăţământului, s-a contribuit la organizarea unor olimpiade naţionale la nivelul Doljului, au fost organizate simpozioane şi dezbateri la care au participat cadre didactice din întreaga ţară, au fost oferite ajutoare băneşti cazurilor sociale din şcoală, a fost dotat laboratorul de informatică cu aparatură de peste trei mii de lei, graţie unei sponsorizări atrase de actuala echipă managerială a şcolii.
     Categoric, însă, dincolo de cifrele şi de datele exacte, putem afirma că activităţile pe care le putem aminti cu cel mare drag, acum când ne apropiem de împlinirea a 5 ani de existenţă, sunt, categoric, galele de premiere a elevilor performeri. Anual, peste o sută de elevi de la ciclurile primar şi gimnazial au primit medalii, diplome, plachete sau cupe. în plus, din 2013, s-au instituit trei categorii de trofee: pentru merite ştiinţifice, merite cultural-artistice şi merite sportive, toate însoţite de premii în bani. încet-încet, de la un an la altul, numărul membrilor a crescut, fondurile, de asemenea, activităţile s-au diversificat, putând să îndeplinim ceea ce ne-am propus la înfiinţare: creşterea calităţii educaţiei din şcoala noastră, în concordanţă cu standardele U.E. şi cu specificul societăţii româneşti.

Prof. Rodica-Magdalena StovicekStatutul Asociaţiei Părinţilor şi Cadrelor Didactice “ 18 Orizonturi - Şcoala Sf. Dumitru”DECLARATIA 230 ANAF PENTRU ANUL 2019

GALA OLIMPICILOR 2019

Olimpicii şcolii premiaţi de Asociaţia Părinţilor şi Cadrelor Didactice “ 18 Orizonturi - Şcoala Sf. Dumitru”Elevii performeri din anul scolar 2014-2015

Elevii de nota 10 din anul scolar 2014-2015

Performerii şcolii premiaţi de Asociaţia Părinţilor şi Cadrelor Didactice “ 18 Orizonturi - Şcoala Sf. Dumitru”  

  


GALA OLIMPICILOR - EDITIA a II-a IUNIE 2015
Elevii participanti la etapa nationala a olimpiadelor scolare


  

  Salt la titluConducerea şcolii